Privacy statement

Rick in de kinderopvang is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacy statement en controleert regelmatig of eraan wordt voldaan. Deze privacy statement is van toepassing op de diensten van Rick in de kinderopvang. Door gebruik te maken van de website van Rick in de kinderopvang (rickploemen.nl) geef je aan hiermee akkoord te zijn.

Contactgegevens gegevensverwerker
Email: info@rickploemen.nl
Web: rickploemen.nl

Persoonsgegevens
Rick in de kinderopvang verwerkt je gegevens doordat je gebruikt maakt van diensten bij Rick in de kinderopvang en/of omdat je deze gegevens zelf aan Rick in de kinderopvang verstrekt.

Deze persoonsgegevens verwerkt Rick in de kinderopvang:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam
  • IP-adres
  • Informatie die je zelf verstrekt (bijvoorbeeld via het contactformulier)


Doel 
Rick in de kinderopvang verwerkt persoonsgegevens om contact met je op te nemen, indien dit nodig is voor de uitvoering van diensten. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt als die wettelijk zijn verplicht, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Rick in de kinderopvang bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst worden minimaal 7 jaar bewaard. Als er persoonsgegevens bewaard moeten worden omdat je gebruikt wil maken van de diensten van Rick in de kinderopvang, dan worden deze niet gecombineerd opgeslagen met andere persoonlijke gegevens waarover Rick in de kinderopvang mogelijk beschikt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rick in de kinderopvang verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomsten met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je zult hierover altijd op de hoogte worden gesteld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Rick in de kinderopvang heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Rick in de kinderopvang kan niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Rick in de kinderopvang raadt ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat Rick in de kinderopvang zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met via info@rickploemen.nl, dan wordt die informatie verwijderd.

Beveiliging van persoonsgegevens
De bescherming van jouw gegevens wordt serieus genomen. Er worden passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: info@rickploemen.nl

Geautomatiseerde besluitvorming
Deze privacy statement is afgestemd op het gebruik van de website en diensten van Rick in de kinderopvang. Rick in de kinderopvang neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Bijvoorbeeld bij eventuele aanpassingen van de website die kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy statement. Het is daarom raadzaam om de privacy statement regelmatig te raadplegen.

Cookies
Rick in de kinderopvang gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Cookies worden door Rick in de kinderopvang, of die van een derde partij waarmee Rick in de kinderopvang een verwerkersovereenkomst heeft opgesteld, gebruikt met puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en inzicht te kunnen krijgen in het gebruik van de website. Zo kan de website en diensten worden geoptimaliseerd en worden doorontwikkeld. Daarnaast plaatst Rick in de kinderopvang cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat op maat gemaakte content en advertenties voor jou aangeboden kunnen worden.

Bij jou eerst bezoek aan de website van Rick in de kinderopvang (rickploemen.nl) ben je geïnformeerd over deze cookies en is er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Links en doorverwijzingen
De website van Rick in de kinderopvang bevat links naar externe websites die mogelijk producten verkopen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten de website van Rick in de kinderopvang. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Raadpleeg de cookie- of privacy statement van de betreffende website voor meer informatie. Rick in de kinderopvang is niet verantwoordelijk voor het cookie- of privacy statement van andere websites en bronnen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rick in de kinderopvang.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@rickploemen.nl

Bij twijfel of jij de juiste persoon bent die bij de gegevens hoort zal Rick in de kinderopvang vragen om een minimale bewijslast waarin aantoonbaar moet zijn dat jij de persoon bent van de gegevens die over jou zijn verzameld. Rick in de kinderopvang reageert zo snel mogelijk (binnen vier weken) op jouw verzoek.

Het is altijd mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwsgierig?

Neem vrijblijvend contact met mij op.

Bel Mail App
Volg Rick op