Brand op de peutergroep

Wat zou jij doen als pedagogisch professional?

“Toet-toet, aan de kant!”klinkt het luidkeels. Met een vaart razen twee peuters door de peutergroep. De ene peuter maakt het geluid van een loeiende sirene. De andere peuter deelt in de rol van brandweercommandant met een luide en lage stem de bevelen uit. Jij zit als pedagogisch professional met een handje vol peuters aan tafel te puzzelen. Wat doe je?

Optie 1:         
Je spreekt de peuters aan en remt ze af. Bijvoorbeeld: “Binnen gaan we niet rennen of schreeuwen, dat doen we straks buiten”. 
Wat de peuters o.a. leren: normen en waarden, grenzen en regels.

Optie 2:       
Je vraagt aan de puzzelende peuters of ze ook brand ruiken, springt van tafel, loopt naar de keuken en pakt daar een emmer met water en een pak rietjes. Je zet de bak met water midden in de groep neer. Je pakt een rietje, zuigt het water op en houdt het tegen met je tong. Op het moment dat de brandweer-
peuters door de groep razen blaas je het water uit het rietje. “Oeps, nu heb ik de brandweer geblust”. De peuters hadden dit niet verwacht. Je zet een brandweerlied op, zingt mee en vraagt waar de brand is. Je deelt rietjes uit en nodigt de puzzelende peuters uit om de brand mee te gaan blussen. Samen met de peuters raas je door de ruimte, pakt een rietje en blaast water waar brand is. Je stelt duidelijke kaders en geeft aan dat de stoelen geblust mogen worden met water, want die kunnen we strak droogmaken. De vloer wordt nat. Het wordt glibberig en een van de brandweerpeuters verliest zijn evenwicht. De peuter vangt zich goed op jij complimenteert met een knipoog en “goed opgevangen”.
Wat de peuters o.a. leren: fantasie- en imitatiespel; begrip van de fysische wereld om hen heen, sociale vaardigheden door samenspel, fijne (mond-)motoriek door het uitblazen van water door een rietje, grote motoriek slingerend door de ruimte met vallen en opstaan. Leren wat stroef, glad, evenwicht, vallen en opstaan is. Grenzen en regels, want alleen de stoelen mogen nat worden en uiteindelijk zal er samen opgeruimd worden.
           

Als pedagogisch professional heb jij een ontzettend belangrijke en invloedrijke rol in de ontwikkeling van jonge kinderen. Door de twee meisjes als brandweer door de groep heen te laten razen heb je een betekenisvolle situatie gecreëerd waarbij je de omgeving hebt verrijkt door de rietjes met water toe te voegen en ben je ingegaan op de initiatieven van het kind. 

Las je het goed? Ja, het waren twee meisjes die luidkeels door de groep heen raasde. Je zat met een handje vol peuters van jongens en meisjes aan tafel te puzzelen. Dacht jij bij het lezen van de eerste alinea dat het ging om twee jongetjes? Dan heb je beperkt zicht en ben je beïnvloed door stereotype denkbeelden.

De moraal van het verhaal: Blijf kijken naar het welbevinden en betrokkenheid van kinderen om optimale ontwikkelingskansen te kunnen bieden. Oordeel niet op basis van bijvoorbeeld eigen normen en waarden, de leeftijd of de sekse van het kind, want als je oordeelt eindigt de waarneming.

« Bekijk alle blogs
Nieuwsgierig?

Neem vrijblijvend contact met mij op.

Bel Mail App
Volg Rick op